Tin tức

  • Giải Pháp Chiết rót đa kênh cho hệ thống

    Chiết rót đa kênh dùng cho cả hệ thống chiết là giải pháp thiết yếu cho các nhà máy dược sản xuất dược phẩm, dược liệu cho công suất làm việc của nhà máy tăng lên gấp nhiều lần để đáp ứng nhu cầu thực hiện đơn hàng. Bộ chiết có thể thiết lập 32 đầu chiết với 1 màn hình điều khiển. Hãy liên hệ với chúng tôi để có giải pháp tối ưu cho việc chọn bộ chiết rót đa kênh cho hệ thống của Anh/Chị

    22/12/2019

Call Now Button