Đầu Bơm Nhu Động

Đầu bơm nhu động là bộ hút dịch bằng cơ chế bóp thả giúp dung dịch đi qua ống chiết theo đúng lưu lượng mong muốn với độ chính xác cao, Đầu bơm nhu động chuyên dùng cho ngành sản xuất dược……!

Showing all 9 results

Call Now Button